Politechnika Poznańska ogłasza rekrutację uzupełniającą na niestacjonarne studia II stopnia

 

Wydział Architektury (nr konta: 68 1090 1362 0000 0001 0343 7624)
ul. Nieszawska 13 C
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania (nr konta: 87 1090 1362 0000 0001 0343 7670)
ul. Piotrowo 3
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Wydział Elektryczny (nr konta: 58 1090 1362 0000 0001 0343 7707)
ul. Piotrowo 3A
AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA

Wydział Informatyki i Zarządzania (nr konta: 36 1090 1362 0000 0001 0343 7715)
ul. Strzelecka 11
AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu (nr konta: 79 1090 1362 0000 0001 0343 7717)
ul. Piotrowo 3
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, TRANSPORT

Uwaga: Poniższe terminy dotyczą wyłącznie rekrutacji uzupełniającej.

Termin składania dokumentów w Dziekanatach: od 17.09.2009 r. do 05.10.2009 r.

Pobierz podanie

Rozmowa kwalifikacyjna: 06 października 2009 r.
Ogłoszenie wyników: 07 października 2009 r.
Opłata rekrutacyjna: 85 zł, wpłata na konto odpowiedniego Wydziału (120 zł, w przypadku kierunku Architektura i Urbanistyka)