Rekrutacja - Aktualności

Postępowanie kwalifikacyjne na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

terminy postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne w ramach rekrutacji uzupełniającej

terminy postępowania kwalifikacyjnego

Lista osób, których podania Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła pozytywnie na posiedzeniu dniu 02.09.2014 r.

Lista osób, których podania Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła pozytywnie.

Rezygnacja ze studiów

informacja dla osób, które chcą zrezygnować ze studiów

Dodatkowe zajęcia z matematyki

bezpłatne dla studentów pierwszego roku!

Błąd w numerze konta Wydziału Elektrycznego

ważna informacja dla osób przyjętych na Wydział Elektryczny

Zapomniane hasło do systemu rekrutacyjnego Ksantypa

można odzyskać!

Konto kandydata w systemie rekrutacyjnym Ksantypa

jest powiązane z daną osobą, a nie z daną rekrutacją

Profil Rekrutacja na Politechnikę Poznańską już na Facebooku!

Wojskowe Komendy Uzupełnień

Od 01 stycznia 2011 r. nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu Wojskowych Komend Uzupełnień (WKU) oraz ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania.