Rekrutacja - Aktualności

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach z matematyki

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach z matematyki.

Rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

została ogłoszona

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

została ogłoszona

Rezygnacja ze studiów

Procedura rezygnacji ze studiów

Postępowanie kwalifikacyjne na studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Postępowanie kwalifikacyjne  15 września 2015 r.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia niestacjonarne drugiego stopnia

Postępownaie kwalifikacyjne 16 i 17 września 2015 r.

Zapomniane hasło do systemu rekrutacyjnego Ksantypa

można odzyskać!

Konto kandydata w systemie rekrutacyjnym Ksantypa

jest powiązane z daną osobą, a nie z daną rekrutacją

Profil Rekrutacja na Politechnikę Poznańską już na Facebooku!

Wojskowe Komendy Uzupełnień

Od 01 stycznia 2011 r. nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu Wojskowych Komend Uzupełnień (WKU) oraz ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania.