Rekrutacja - Aktualności

Rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

została ogłoszona

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

została ogłoszona

Postępowanie kwalifikacyjne na studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Postępowanie kwalifikacyjne  15 września 2015 r.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia niestacjonarne drugiego stopnia

Postępownaie kwalifikacyjne 16 i 17 września 2015 r.

Zapomniane hasło do systemu rekrutacyjnego Ksantypa

można odzyskać!

Konto kandydata w systemie rekrutacyjnym Ksantypa

jest powiązane z daną osobą, a nie z daną rekrutacją

Profil Rekrutacja na Politechnikę Poznańską już na Facebooku!

Wojskowe Komendy Uzupełnień

Od 01 stycznia 2011 r. nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu Wojskowych Komend Uzupełnień (WKU) oraz ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania.