Ogólne wymagania dotyczace składanych zdjęć

Ostatnia zmiana: 30.05.2014 - 11:54

Wymagania ustawowe

Niezależnie od postaci (tradycyjna lub cyfrowa), zdjęcia składane przez kandydatów w kompletach dokumentów muszą spełniać wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych, i tak:

 • zdjęcie bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami;
 • głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem lub na wprost;
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy;
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Uwaga!

Zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem czyli cyfrową wersją (rozdzielczość 300 punktów na cal, rozmiar 2,00 na 2,50 cm) zdjęcia tradycyjnego (35x45 mm) złożonego w komplecie dokumentów.

Odpowiedniość zdjęcia cyfrowego dotyczy jednak wyłącznie wizerunku bez przekształcania proporcji wysokość/szerokość (proporcja zdjęcia tradycyjnego różni się od proporcji wymaganego zdjęcia cyfrowego).

Wymagany rozmiar zdjęcia cyfrowego można uzyskać przez:

wariant 1
wskanowanie z rozdzielczością 300 punktow na cal centralnie zaznaczonego pola 236 na 295 punktów zdjęcia tradycyjnego;

wariant 2
centralne wykadrowanie pola 236 na 295 punktów z zeskanowanego w całości zdjęcia tradycyjnego z rozdzielczością 300 punktów na cal.

Zdjęcia cyfrowe przygotowywane w drodze wykadrowania, nie odpowiadające złożonej wersji tradycyjnej lub nie spełniające określonych parametrów technicznych nie będą akceptowane.

Jakość dostarczanych zdjęć

 1. Sylwetka na zdjęciu musi być skadrowana jako popiersie w proporcji maksymalnie około 2/3 (głowa) do 1/3 (tors).
 2. Sylwetka na zdjęciu może stykać się jedynie z dolną krawędzią kadru i w nie więcej jak 1/3 wysokości z krawędziami bocznymi od dolnej krawędzi kadru.
 3. Sylwetka nie może zostać skadrowana na białym lub trudno odróżnialnym od białego tła (rozbarwienie nie większe jak 235-240 dla złożenia barw trzech kanałów - informacja dla zakładów fotograficznych).
 4. Twarz osoby skadrowanej na zdjęciu musi być oświetlona w stopniu, który umożliwia identyfikację szczegółów anatomicznych.
 5. Tło sylwetki skadrowanej na zdjęciu nie może być od niej ciemniejsze.
 6. Tło sylwetki skadrowanej na zdjęciu musi ją równomiernie otaczać wzdłuż: lewej, górnej i prawej krawędzi kadru w proporcji około 3/4 (sylwetka) do 1/4 (tło) całkowitej powierzchni kadru.
 7. Osoby kadrowane na zdjęciu nie mogą nosić ubioru całkowicie lub trudno odróżnialnego od tła, a także nie mogą to być ubiory całkowicie białe.
 8. Zdjęcie nie może być nawet w części prześwietlone (zbyt jaskrawe), o małym kontraście lub o znacznej dysproporcji naświetlenia tła i sylwetki (sylwetka eksponowana jasnością).
 9. Zdjęcie nie może być wykadrowanym fragmentem innej fotografii (nie może zawierać innych szczegółów, fragmentów bądź całych sylwetek osób trzecich) lub zdjęcia tradycyjnego załączanego w dokumentach kandydata.
 10. Zdjęcie tradycyjne nie może być wydrukiem obrazu (zdjęcia) cyfrowego w rozdzielczości mniejszej niż 300. punktów na cal (300 dpi).

Uwaga! Politechnika Poznańska akceptujeć wyłącznie zdjęcia (tradycyjne i ich cyfrowe odpowiedniki) spełniające powyższe wymagania jakości.

Wymagane są:

 • 1 zdjęcie cyfrowe,
 • 1 zdjęcie papierowe.