Ogólne wymagania dotyczace składanych zdjęć

Ostatnia zmiana: 01.07.2015 - 13:00

Wymagania ustawowe

Niezależnie od postaci (tradycyjna lub cyfrowa), zdjęcia składane przez kandydatów w kompletach dokumentów muszą spełniać wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych, i tak:

  • przedstawiać aktualną fotografię osoby, odpowiadającej wymogom zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, tj. o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość i odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz  zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów,
  • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia,
  • fotografia powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek,
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.),
  • w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Uwaga!

Zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem czyli cyfrową wersją (rozdzielczość 300 punktów na cal, rozmiar 2,00 na 2,50 cm) zdjęcia tradycyjnego (35x45 mm) złożonego w komplecie dokumentów.

Odpowiedniość zdjęcia cyfrowego dotyczy jednak wyłącznie wizerunku bez przekształcania proporcji wysokość/szerokość (proporcja zdjęcia tradycyjnego różni się od proporcji wymaganego zdjęcia cyfrowego).

Wymagany rozmiar zdjęcia cyfrowego można uzyskać przez:

wariant 1
wskanowanie z rozdzielczością 300 punktow na cal centralnie zaznaczonego pola 236 na 295 punktów zdjęcia tradycyjnego;

wariant 2
centralne wykadrowanie pola 236 na 295 punktów z zeskanowanego w całości zdjęcia tradycyjnego z rozdzielczością 300 punktów na cal.

Zdjęcia cyfrowe przygotowywane w drodze wykadrowania, nie odpowiadające złożonej wersji tradycyjnej lub nie spełniające określonych parametrów technicznych nie będą akceptowane.

Uwaga! Politechnika Poznańska akceptuje wyłącznie zdjęcia (tradycyjne i ich cyfrowe odpowiedniki) spełniające powyższe wymagania.

Wymagane są:

  • 1 zdjęcie cyfrowe,
  • 1 zdjęcie papierowe.