Spis studiów podyplomowych

(szczegółowe informacje dostępne są po kliknięciu na nazwę wybranych studiów podyplomowych)
Wydział: Wydział Architektury
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data rozpoczęcia Data zakończenia
SP-109 Planowanie przestrzenne (dla architektów) 27.08.2015 05.10.2015 23.10.2015 18.06.2016
SP-109 Planowanie przestrzenne (dla niearchitektów) 27.08.2015 05.10.2015 23.10.2015 25.02.2017
SP-205 Projektowanie parametryczne w architekturze 01.03.2015 31.03.2015 21.03.2015 31.12.2015
SP-183 Techniki świetlne w architekturze
Wydział: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data rozpoczęcia Data zakończenia
SP-144 Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków 01.06.2016 30.09.2016 22.10.2016 22.10.2017
SP-149 Chłodnictwo i klimatyzacja 01.06.2016 16.09.2016 01.10.2016 01.10.2017
SP-192/II Eurokody w praktyce 01.07.2014 18.10.2014 18.10.2014 30.06.2015
SP-204/III Inżynieria Pożarowa Budynków 15.01.2016 29.02.2016 12.03.2016 05.03.2017
SP-170 Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego
SP-151/VIII Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego 05.05.2014 30.08.2014 04.10.2014 13.06.2015
SP-100 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków 01.06.2016 16.09.2016 01.10.2016 01.10.2017
Wydział: Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data rozpoczęcia Data zakończenia
SP-201 Ekotechnologie i montaż 15.10.2014 10.10.2014 26.04.2015
SP-162 Komputerowo wspomagane projektowanie technologii mechanicznej
SP-111 Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych 15.10.2015 16.10.2015 30.09.2016
SP-153 Menadżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy
SP-184 Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu 01.09.2015 30.10.2015 20.11.2015 30.06.2016
SP-186 Organizacja i zarządzanie produkcją 01.10.2015 22.01.2016 26.02.2016 26.02.2017
SP-160 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 11.10.2013 31.07.2014
SP-185 Projektowanie i ekspoloatacja układów hydraulicznych i pneumatycznych 18.10.2013 31.07.2014
SP-091 Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy 15.10.2015 16.10.2015 30.09.2016
SP-154 Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu
SP-200 Wysokowydajna obróbka skrawaniem materiałów metalowych 25.10.2013 31.07.2014
SP-117 Zarządzanie jakością w teorii i praktyce 15.11.2015 17.02.2016 04.03.2016 28.02.2017
SP-136 Zastosowanie materiałów technicznych w produkcji i eksploatacji
Wydział: Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data rozpoczęcia Data zakończenia
SP-210 Bezpieczeństwo sieci komputerowych 15.08.2015 30.09.2015 01.10.2015 30.06.2016
SP-206 Programowanie terminali mobilnych 01.07.2015 30.09.2015 01.10.2015 31.07.2016
SP-209 Projektowanie i utrzymanie sieci Carrier Ethernet 15.08.2015 30.10.2015 20.11.2015 30.06.2016
SP-208 Sieci komputerowe: urządzenia i protokoły 15.08.2015 30.10.2015 20.11.2015 30.06.2016
Wydział: Wydział Elektryczny
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data rozpoczęcia Data zakończenia
SP-179/IV edycja Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym 01.10.2015 30.06.2016
SP-194/III Inżynieria wysokich napięć. 01.02.2016 26.02.2016 01.03.2016 28.02.2017
SP-127 Nowoczesne techniki w projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci dystrybucyjnych oraz instalacji elektrycznych
SP-189 Odnawialne źródła energii. Projektowanie. Finansowanie.Pomiary. Badania.
SP-161 Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem elektroenergetycznym. Pomiary. Badania
SP-177 Technika świetlna - teoria i praktyka (Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
SP - 190/II Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie. 15.01.2015 01.01.2015 15.01.2016
Wydział: Wydział Fizyki Technicznej
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data rozpoczęcia Data zakończenia
SP-159 Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna w obszarze wiedzy technicznej 10.06.2014 01.10.2014 31.03.2016
Wydział: Wydział Informatyki
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data rozpoczęcia Data zakończenia
SP-198 Hurtownie danych i analiza danych dla zastosowań biznesowych 22.06.2015 11.09.2015 01.10.2015 30.06.2016
SP-180 Inżynieria oprogramowania 17.06.2015 24.09.2015 01.10.2015 26.06.2016
SP-116 Sieci komputerowe i aplikacje internetowe 05.01.2015 28.02.2015 01.03.2015 31.01.2016
SP-148 Systemy automatyki i robotyki 01.06.2013 14.10.2013 25.10.2013 29.06.2014
SP-113 Systemy baz danych 01.07.2015 30.09.2015 01.10.2015 31.05.2016
Wydział: Wydział Inżynierii Zarządzania
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data rozpoczęcia Data zakończenia
SP-130 Bezpieczeństwo i higiena pracy 14.09.2015 19.09.2015 30.06.2016
SP-135 Doradztwo zawodowe
SP-164 Euromarketing
SP-196/III Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu 01.06.2015 30.09.2015 01.10.2015 30.06.2016
SP-172 Nowoczesne zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie 31.10.2013 01.11.2013 29.06.2014
SP-121 Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką 01.06.2015 09.10.2015 10.10.2015 26.06.2016
SP-195 Nowoczesny Menedżer Projektu Rozwojowego 12.10.2013 31.07.2014
SP-137 Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem 01.06.2015 09.10.2015 10.10.2015 26.06.2016
SP-197 Proinnowacyjne zarządzanie w Wielkopolskich MSP 30.09.2013 05.10.2013 29.06.2014
SP-123 Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym 24.05.2014 30.06.2015
SP-163 Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych 07.10.2015 01.10.2015 28.02.2017
SP-131 Studium zarządzania jakością i konkurencyjnością przedsiębiorstw
SP-122 Technika z wychowaniem komunikacyjnym 24.05.2014 30.06.2015
SP-145 Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne 10.11.2015
SP-199 Zarządzanie E-biznesem 01.06.2015 09.10.2015 10.10.2015 26.06.2016
SP-169 Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi 01.06.2015 09.10.2015 10.10.2015 26.06.2016
SP-203 Zarządzanie publicznymi inwestycjami prospołecznymi 20.02.2014 31.03.2014 31.03.2014 28.02.2015
SP - 191 Zarządzanie ryzykiem w bankach. 03.06.2013 30.09.2013 15.10.2013 29.06.2014
SP-171 Zarządzanie unijnymi projektami infrastrukturalnymi
Wydział: Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data rozpoczęcia Data zakończenia
SP-168 Certyfikat kompetencji zawodowych z zakresu międzynarodowego i krajowego transportu drogowego osób i rzeczy
SP-143 Informatyka z technologią informacyjną 01.09.2014 03.10.2014 25.10.2014 12.07.2015
SP-165 Maszyny i urządzenia energetyki cieplnej w ekologicznym przemyśle i rolnictwie
Sp-193/II Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych. 01.07.2014 20.09.2014 01.10.2014 30.05.2015
SP-158 Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej 01.07.2015 27.09.2015 16.10.2015 30.09.2016
SP-207 Przemysłowe technologie gazowe i energetyka odnawialna 03.08.2015 25.09.2015 01.10.2015 30.06.2016
SP-142 Technika z wychowaniem komunikacyjnym 01.09.2014 03.10.2014 25.10.2014 12.07.2015
SP-202 Technologie gazowe i energetyka odnawialna 03.08.2015 04.09.2015 01.09.2015 31.05.2016
Wydział: Wydział Technologii Chemicznej
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data rozpoczęcia Data zakończenia
SP-211 Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D 01.01.2016 18.02.2016 07.02.2016 27.02.2017