Spis studiów podyplomowych

(szczegółowe informacje dostępne są po kliknięciu na nazwę wybranych studiów podyplomowych)
Wydział: Wydział Architektury
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data rozpoczęcia Data zakończenia
SP-109 Planowanie przestrzenne (dla architektów) 08.10.2014 24.10.2014 27.06.2015
SP-109 Planowanie przestrzenne (dla niearchitektów) 08.10.2014 24.10.2014 26.02.2016
SP-205 Projektowanie parametryczne w architekturze 01.03.2015 31.03.2015 21.03.2015 31.12.2015
SP-183 Techniki świetlne w architekturze
Wydział: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data rozpoczęcia Data zakończenia
SP-144 Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków (IIŚ: edycja 2., 4., 5., 7; 8) 01.01.2014 17.10.2014 14.11.2014 14.11.2015
SP-144 Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków (IKB: edycja 1., 3.)
SP-149 Chłodnictwo i klimatyzacja 02.01.2014 30.09.2014 01.10.2014 30.09.2015
SP-192/II Eurokody w praktyce 01.07.2014 18.10.2014 18.10.2014 30.06.2015
SP-204 Inżynieria Pożarowa Budynków 01.02.2014 10.03.2014 14.03.2014 22.02.2015
SP-170 Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego
SP-151/VIII Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego 05.05.2014 30.08.2014 04.10.2014 13.06.2015
SP-100 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków 01.06.2014 15.09.2014 01.10.2014 30.09.2015
Wydział: Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data rozpoczęcia Data zakończenia
SP-201 Ekotechnologie i montaż 15.10.2014 10.10.2014 26.04.2015
SP-162 Komputerowo wspomagane projektowanie technologii mechanicznej
SP-111 Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych 30.09.2015 18.10.2015 30.09.2016
SP-153 Menadżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy
SP-184 Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu 20.03.2015 28.02.2016
SP-160 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 11.10.2013 31.07.2014
SP-185 Projektowanie i ekspoloatacja układów hydraulicznych i pneumatycznych 18.10.2013 31.07.2014
SP-091 Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy 30.09.2015 18.10.2015 30.09.2016
SP-154 Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu
SP-200 Wysokowydajna obróbka skrawaniem materiałów metalowych 25.10.2013 31.07.2014
SP-117 Zarządzanie jakością w teorii i praktyce (ze specjalnościami: Lean Kaizen, Lean Six Sigma oraz Systemy Zarządzania) 03.11.2014 23.02.2015 06.03.2015 28.02.2016
SP-136 Zastosowanie materiałów technicznych w produkcji i eksploatacji
Wydział: Wydział Elektryczny
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data rozpoczęcia Data zakończenia
SP-179/III edycja Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym 01.07.2014 20.09.2014 01.10.2014 30.06.2015
SP-194/II Inżynieria wysokich napięć. 01.07.2014 06.10.2014 01.10.2014 30.06.2015
SP-127 Nowoczesne techniki w projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci dystrybucyjnych oraz instalacji elektrycznych 20.09.2013 01.10.2013 29.09.2014
SP-189 Odnawialne źródła energii. Projektowanie. Finansowanie.Pomiary. Badania. 15.11.2013 31.08.2014
SP-161 Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem elektroenergetycznym. Pomiary. Badania
SP-177 Technika świetlna - teoria i praktyka (Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego) 01.01.2012 31.01.2013
SP - 190/II Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie. 15.01.2015 01.01.2015 15.01.2016
Wydział: Wydział Fizyki Technicznej
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data rozpoczęcia Data zakończenia
SP-159 Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna w obszarze wiedzy technicznej 10.06.2014 01.10.2014 31.03.2016
Wydział: Wydział Informatyki
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data rozpoczęcia Data zakończenia
SP-198 Hurtownie danych i analiza danych dla zastosowań biznesowych 01.06.2014 10.09.2014 11.10.2014 27.06.2015
SP-180 Inżynieria oprogramowania 02.06.2014 15.09.2014 11.10.2014 28.09.2015
SP-116 Sieci komputerowe i aplikacje internetowe 05.01.2015 28.02.2015 01.03.2015 31.01.2016
SP-148 Systemy automatyki i robotyki 01.06.2013 14.10.2013 25.10.2013 29.06.2014
SP-113 Systemy baz danych 01.07.2014 30.09.2014 01.10.2014 31.05.2015
Wydział: Wydział Inżynierii Zarządzania
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data rozpoczęcia Data zakończenia
SP-130 Bezpieczeństwo i higiena pracy 05.09.2014 15.09.2014 30.06.2015
SP-135 Doradztwo zawodowe
SP-164 Euromarketing
SP-196/III Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu i technologii 01.10.2015 30.06.2016
SP-172 Nowoczesne zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie 31.10.2013 01.11.2013 29.06.2014
SP-121 Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką 01.06.2015 09.10.2015 10.10.2015 26.06.2016
SP-195 Nowoczesny Menedżer Projektu Rozwojowego 12.10.2013 31.07.2014
SP-137 Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem 01.06.2015 09.10.2015 10.10.2015 26.06.2016
SP-197 Proinnowacyjne zarządzanie w Wielkopolskich MSP 30.09.2013 05.10.2013 29.06.2014
SP-123 Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym 24.05.2014 30.06.2015
SP-163 Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych 08.10.2014 01.10.2014 28.02.2016
SP-131 Studium zarządzania jakością i konkurencyjnością przedsiębiorstw
SP-122 Technika z wychowaniem komunikacyjnym 24.05.2014 30.06.2015
SP-145 Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne 01.06.2014 30.09.2014 01.10.2014 30.06.2015
SP-199 Zarządzanie E-biznesem 01.06.2015 09.10.2015 10.10.2015 26.06.2016
SP-169 Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi 01.06.2015 09.10.2015 10.10.2015 26.06.2016
SP-203 Zarządzanie publicznymi inwestycjami prospołecznymi 20.02.2014 31.03.2014 31.03.2014 28.02.2015
SP - 191 Zarządzanie ryzykiem w bankach. 03.06.2013 30.09.2013 15.10.2013 29.06.2014
SP-171 Zarządzanie unijnymi projektami infrastrukturalnymi
Wydział: Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data rozpoczęcia Data zakończenia
SP-168 Certyfikat kompetencji zawodowych z zakresu międzynarodowego i krajowego transportu drogowego osób i rzeczy
SP-143 Informatyka z technologią informacyjną 01.09.2014 03.10.2014 25.10.2014 12.07.2015
SP-165 Maszyny i urządzenia energetyki cieplnej w ekologicznym przemyśle i rolnictwie
Sp-193/II Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych. 01.07.2014 20.09.2014 01.10.2014 30.05.2015
SP-158 Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej 26.09.2014 01.10.2014 30.09.2015
SP-142 Technika z wychowaniem komunikacyjnym 01.09.2014 03.10.2014 25.10.2014 12.07.2015
SP-202/II Technologie gazowe i energetyka odnawialna 01.08.2014 20.09.2014 03.10.2014 26.04.2015