Wyjazdy w celach szkoleniowych

STAFF MOBILITY FOR TRAINING (STT)
Wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. dla pracowników dydaktycznych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

Celem wyjazdu jest doskonalenie swoich umiejętności, wymiana doświadczeń, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizytach studyjnych, itp.).
W trakcie pobytu pracownik uczestniczy w szkoleniu zorganizowanym dla większej liczby odbiorców lub w tzw. "job shadowing" - obserwowaniu pracy pracownika uczelni zagranicznej lub przedsiębiorstwa, który ma podobny zakres pracy i obowiązków.

 

W przypadku wyjazdów szkoleniowych do uczelni, uprawnione są jedynie wyjazdy do tych ośrodków, które posiadają kartę ECHE.
W przypadku, gdy wyjazd ma być zrealizowany w zagranicznym przedsiębiorstwie, nie jest wymagana umowa bilateralna między Politechniką Poznańską, a tą instytucją.

 

Erasmus Code Politechniki Poznańskiej: PL POZNAN02