Wyjazdy w celach dydaktycznych

STAFF MOBILITY FOR TEACHING (STA)
Wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

 

W przypadku wyjazdów dydaktycznych do uczelni, uprawnione są jedynie wyjazdy do tych ośrodków, z którymi Politechnika Poznańska ma aktualnie podpisaną umowę bilateralną w programie Erasmus+.

Lista umów znajduje się tutaj.

 

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać jedynie do tych uczelni zagranicznych, z którymi ich macierzyste wydziały/instytuty podpisały umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu Erasmus+.

 

Politechnika Poznańska przyznaje dofinansowanie maksymalnie na 5 dni roboczych (następujących po sobie) zajęć dydaktycznych, przy czym można doliczyć 2 dni na podróż.
W przypadku wyjazdów krótszych niż 5 dni roboczych, dofinansowanie zostanie przyznane proporcjonalnie do okresu pobytu.
Podstawą rozliczenia dofinansowania wyjazdu jest okres pobytu w ośrodku zagranicznym określany z dokładnością do jednego dnia, zgodnie z zaświadczeniem o pobycie wydanym przez instytucję goszczącą.

 

W trakcie pobytu nauczyciel akademicki musi przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, warsztatów). Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.
W przypadku jeżeli pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej trwa dłużej niż 5 dni, liczba godzin dydaktycznych do zrealizowania będzie proporcjonalnie większa.

 

Erasmus Code Politechniki Poznańskiej: PL POZNAN02