PLANSZA CZOŁOWA

Kształcenie na potrzeby aktualnych wyzwań technicznych, wspólne projekty B+R, realizacja prac dyplomowych - magisterskich i doktorskich. To jedynie…

Plakat

Rektor Politechniki Poznańskiej zaprasza na wykład otwarty prof. dr. hab. inż. Grzegorza Musielaka z Wydziału Technologii Chemicznej, pt. "Ptaki…

logo ncn

Wartość finansowania ich badań to prawie 4 mln złotych. Trzy granty przypadły nam w konkursie OPUS, a dziewięć w konkursie PRELUDIUM.    Narodowe…

Zdjęcie

XI Edycja programu Symbol wyłoniła liderów swoich branż. Najlepsi w kraju przedstawiciele firm, przedsiębiorstw, uczelni i innych instytucji…

Wojciech Weiss

W uroczystości z udziałem rodziny oraz prof. Teofila Jesionowskiego, rektora Politechniki Poznańskiej wzięło udział kilkadziesiąt osób. To działacze…

Plakat

Czy wiesz, że dla osób głuchych WIDZIEĆ ZNACZY SŁYSZEĆ? To dlatego piosenkę trzeba zobaczyć! Ale czy można ZOBACZYĆ piosenkę? Przekonaj się i zapisz…

teczka PP

Projektowanie i konstruowanie wagonów kolejowych, wdrażanie nowych technologii w procesie ich produkcji. Między innymi w tych obszarach Politechnika…

Dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PP składa życzenia Jubilatce – prof. dr hab. Teresie Łuczce

19 listopada 2021 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych zorganizował kolejną…

Plakat

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i…

Beata Rukowicz

Pieniądze pomogą w realizacji działania naukowego pod nazwą „Elektrodejonizacja” jako metoda wydzielania kwasu bursztynowego z roztworów wodnych.…

Plakat

Kompetencje przyszłości to zagadnienie, nad którym pochylają się najważniejsze instytucje i osoby ze świata akademickiego, biznesu oraz polityki.…

Ewa Łukasik

Pracownik Wydziału Informatyki i Telekomunikacji będzie pełnić tę funkcję w latach 2022-2023. Dr inż. Ewa Łukasik z Zakładu Badań Operacyjnych i…