Data dodania

22.11.2021
dr inż. Beata Rukowicz z WTCH z grantem Narodowego Centrum Nauki

Pieniądze pomogą w realizacji działania naukowego pod nazwą „Elektrodejonizacja” jako metoda wydzielania kwasu bursztynowego z roztworów wodnych. Grant został przyznany w ramach projektu MINIATURA 5. Celem projektu jest analiza i dobór parametrów procesu elektrodejonizacji jako techniki separacji i oczyszczania kwasu bursztynowego otrzymywanego metodą biotechnologiczną.

Kwas bursztynowy, będący organicznym kwasem karboksylowym znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym. Jego biotechnologiczna produkcja z surowców odnawialnych cieszy się coraz większym zainteresowaniem w porównaniu do syntezy chemicznej wymagającej zastosowania wysokich temperatur i ciśnień.

W wyniku biokonwersji surowców odnawialnych otrzymuje się brzeczkę fermentacyjną, która wymaga zastosowania odpowiednich metod oczyszczania w celu otrzymania końcowego produktu (kwasu bursztynowego) o wysokiej czystości. Elektrodejonizacja jest kombinacją jonitowych i membranowych technik separacji, która obecnie znajduje zastosowanie w otrzymywaniu wody o wysokiej czystości.

Dr inż. Beata Rukowicz pracuje w Zakładzie Inżynierii Procesowej Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej na Wydziale Technologii Chemicznej.

Beata Rukowicz

PL