Data dodania

EOSC Days Poland

Zaproszenie na EOSC Days Poland - 22-23 czerwca 2023

Współczesne procesy badawcze stoją przed wyzwaniami związanymi z łatwością wyszukiwania i wiarygodnością dostępnych danych badawczych. Praktyki Otwartej Nauki oferują rozwiązania dla naukowców, a także sposoby przyśpieszenia czasu prowadzenia badań.  Europejska Chmura Otwartej Nauki to federacyjna sieć danych i usług FAIR służąca wdrażaniu Otwartej Nauki w Europie. Krajowa sieć badawczo-edukacyjna PIONIER – Polski Internet Optyczny pełni w Polsce rolę rdzenia EOSC oferującego narzędzia i usługi ułatwiające polskim naukowcom skrócenie czasu realizacji badań.

Poznańskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (PCSS), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Politechnika Poznańska wraz z Narodowym Centrum Nauki i Ogólnopolską Siecią Badawczo-Edukacyjną PIONIER mają zaszczyt gościć EOSC Days Poland w dniach 22-23 czerwca w Poznaniu.

EOSC Days Poland to wydarzenie skierowane do naukowców, badaczy i przedstawicieli sektora B+R odpowiedzialnych za zarządzanie produktami procesu badawczego. Celem wydarzenia jest przedstawienie najlepszych praktyk i zestawu narzędzi opartych na EOSC do zarządzania produktami badawczymi.

EOSC Days Poland to 2-dniowe wydarzenie z udziałem kluczowych aktorów Europejskiej Chmury Otwartej Nauki: Komisji Europejskiej, Stowarzyszenia EOSC, przedstawicieli krajów sąsiadujących i krajowych decydentów, agencji finansujących oraz instytucji badawczo-rozwojowych.

Szczegółowe informacje oraz strona internetowa, na której można będzie się zarejestrować na wydarzenie, pojawią się wkrótce.

Agenda spotkania (program może ulec zmianie).

PL