Data dodania

09.09.2021
Inicjatywy przyszłości Politechniki Poznańskiej. Ich koszt to ponad 31.5 mln złotych

„To bez wątpienia innowacyjna przyszłość regionu, odpowiedź na czekające nas wyzwania. Budujemy to razem. Pan marszałek wykazuje tu ogromne zrozumienie” - tak prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej  scharakteryzował plany inwestycyjne Uczelni na lotnisku w Kąkolewie. Kosztem ponad trzydziestu jeden i pół milionów złotych mają tam powstać:

  • AEROSFERA 2.0., czyli  Stanowisko obserwacji, nadzoru i śledzenia obiektów satelitarnych Politechniki Poznańskiej (SONSOS). W ramach projektu powstaną między innymi 2 kopuły obserwacji astronomicznych, elementy komunikacji laserowej, oprogramowanie zarządzające eksploatacja obserwatorium. Do tego oczywiście wszelkie urządzenia optyczne i pomiarowe.
  • AEROSFERA 2.0. Aerokosmiczna Transmisja Danych (POLYITAN), będzie się składać z dwóch wież anten nadawczo-odbiorczych z zapleczami technicznymi, zestawu anteny parabolicznej (apertura 4m) z antenami kierunkowymi Yagi prac B+R, anteny parabolicznej walidacji prac B+R (apertura ~4,5m) oraz specjalistycznej aparatury (analizator widma czasu rzeczywistego, generator częstości radiowych, komponenty radia programowanego, jednostki sterujące).
  • Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK), to z kolei poligon doświadczalny z rekonfigurowalnym podłożem testowym, laboratoria walidacji środowiskowej (komora niskich ciśnień, komora niskich temperatur,  platforma mikrograwitacji), Cetrum Kontroli Misji, czy bezzałogowe pokładowe statki powietrzne pojazdów eksploracyjnych.
  • Sztuczna inteligencja w analizie i modelowaniu dużych zbiorów danych medycznych oraz w diagnostyce i terapeutyce medycznej to projekt, na który składają się między innymi klaster SI: zestaw 2 serwerów obliczeniowych uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, klaster SI: zestaw 2 serwerów obliczeniowych przetwarzania równoległego, urządzenia szerokopasmowej transmisji danych 100Gb/s oraz specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne budowy, testowania i walidacji prototypów konstruktów sztucznej inteligencji.

Samorząd Województwa dofinansuje te przedsięwzięcia kwotą ponad dziewiętnastu i pół miliona złotych. Dzisiaj prof. Teofil Jesionowski podpisał z Markiem Woźniakiem, marszałkiem województwa wielkopolskiego umowy w tej sprawie. Jak podkreślił rektor, projekty B+R realizowane przez Politechnikę Poznańską wspierane w ramach WRPO 2014-2020 są rekomendacją dla podejmowania kolejnych  wspólnych inicjatyw.

"Politechnika Poznańska jest w zakresie takich inicjatyw liderem" - powiedział na konferencji prasowej marszałek Marek Woźniak. Dodał, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał blisko 125 mln złotych unijnego dofinansowania w ramach WRPO 2014 - 2020 na działania z obszaru wsparcia infrastruktury B+R w sektorze nauki.

1

2

3

 

 

PL