Data dodania

Kolejny grant OPUS LAP przyznany

Miło nam poinformować, że Dyrektor Narodowego Centrum Nauki przyznał finansowanie do projektu pt. Zachowanie materiałów i konstrukcji w odpowiedzi na oddziaływania dynamiczne w pożarze, który został złożony w konkursie OPUS 24 + LAP.

Kierownikiem projektu będzie pan dr hab. inż. Tomasz Jankowiak, prof. PP. 

W skład zespołu wchodzą też dr inż. Michał Malendowski oraz mgr inż. Wojciech Szymkuć.

Wysokość przyznanego finansowania to 1 134 112 PLN, a projekt potrwa 36 miesięcy.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Politechniką Czeską w Pradze.

Grant jest owocem długoletniej współpracy między uczelniami, ostatnio realizowanej w ramach wspólnego projektu na rzecz promowania zaawansowanych metod inżynierii pożarowej. W planowanym projekcie idziemy o krok dalej, starając się połączyć wiedzę i doświadczenie obu jednostek w zakresie wpływu oddziaływania szybkich procesów (takich jak wybuchy) oraz temperatur pożarowych na materiały i konstrukcje budowlane. 
 

Finansowanie wspólnych projektów badawczych we współpracy z jednostkami z Czech otrzymało 11 zespołów badawczych z Polski. 

Więcej na stronie

PL