Data dodania

14.02.2023
Konkurs MINIATURA 7 ogłoszony

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił konkurs MINIATURA 7, w ramach którego można wnioskować o środki na realizację pojedynczego działania naukowego, takiego jak badania wstępne, kwerenda, staż naukowy czy wyjazd badawczy.

Do złożenia wniosku w konkursie uprawniony jest naukowiec:

  1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę;
  2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.

W konkursie można ubiegać się o środki w wysokości od 5000 do 50 000 zł, a okres realizacji działania naukowego to maksymalnie 12 miesięcy.

Naukowców zainteresowanych złożeniem wniosku zachęcamy do kontaktu z Działem ds. Badań i Projektów: dzial.badan@put.poznan.pl.

Ogłoszenie konkursowe

 

PL