Data dodania

Młodzi badacze z Politechniki Poznańskiej ze Stypendiami Miasta Poznania

Stypendia otrzymali Damian Kaczmarek, Amanda Pacholak, Marita Pigłowska. Na konkurs wpłynęło 76 wniosków. Decyzją kapituły przyznano 13 stypendiów dla młodych badaczy oraz jedną Nagrodę Naukową.

 

Wśród osób, którym przyznano stypendium znalazły się trzy osoby z Politechniki Poznańskiej z Wydziału Technologii Chemicznej. Damian Kaczmarek, otrzymał stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe oraz technologiczne w dziedzinie nauk chemicznych. "W swoich badaniach zajmuję się syntezą oraz identyfikacją nowych związków organicznych z grupy cieczy jonowych oraz amoniowych i fosfoniowych soli czwartorzędowych. Badania te oczywiście są prowadzone na Politechnice Poznańskiej, ale także przy współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi z Poznania, czy innych miast oraz ośrodkami zagranicznymi. Pracuję w zespole prof. dr. hab. inż. Juliusza Pernaka, gdzie obecnie zajmujemy się nowymi stymulatorami wzrostu roślin oraz adiuwantami, które wpisują się w dzisiejsze trendy czyli w związki pochodzenia naturalnego i bezpieczniejsze dla środowiska” - powiedział podczas uroczystości. 

Stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze ochrony środowiska, mikrobiologii, chemii i biotechnologii otrzymała z kolei Amanda Pacholak. „Zajmuję się biodegradacją związków chemicznych w szczególności tych o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciw grzybiczym, których niepożądana obecność w środowisku może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Analizuję wpływ tych zanieczyszczeń na bakterie środowiskowe, które są niezbędnym elementem każdego ekosystemu” - przyznała Amanda po otrzymaniu stypendium. 

Marita Pigłowska, podobnie jak Damian Kaczmarek otrzymała stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe oraz technologiczne w dziedzinie nauk chemicznych. „Zajmuję się przede wszystkim wykorzystaniem polisacharydów takich jak:  skrobia, celuloza, lignina jako źródła energii - szczególnie jako materiały elektrodowe w ogniwach litowo-jonowych, w ogniwach sodowo jonowych, w moim obszarze zainteresowań są też  paliwa stałe i otrzymywanie wodoru” - podkreśliła Marita. 

Stypendystki i Stypendysta otrzymają jednorazowe wpłaty w wysokości 9.230 zł

Serdeczne gratulacje dla Laureata i Laureatek!

Nazwisko laureata Nagrody Naukowej zostanie ogłoszone podczas uroczystej sesji Rady Miasta Poznania 29 czerwca 2021 r.

 

Damian Krystian Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

Amanda Pacholak

Marita Pigłowska

Stypendyści

Stypendyści

PL