Data dodania

Nabór w kolejnych konkursach NCN

Narodowe Centrum Nauki w terminie 15 czerwca - 15 września prowadzi nabór w następujących konkursach na projekty badawcze:

  • SONATA BIS 13 - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym, skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Opiekun: Joanna Buszkiewicz, joanna.buszkiewicz@put.poznan.pl,
  • MAESTRO 15 - konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Opiekun: Agnieszka Barcik, agnieszka.barcik@put.poznan.pl,
  • PRELUDIUM BIS 5 - konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, którego celem jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Opiekun: Agnieszka Barcik, agnieszka.barcik@put.poznan.pl.

Wewnętrzny termin zgłoszenia projektu do Działu ds. Badań i Projektów do 4 września br.

PL