Data dodania

Nabór w Programie im. Bekkera

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej do 31 maja do godz. 15:00 prowadzi nabór wniosków w Programie im. Bekkera umożliwiającym doktorantom, naukowcom i nauczycielom akademickim z polskich instytucji naukowych i szkolnictwa wyższego finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie.

O udział w programie ubiegać mogą się zarówno osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora (uczestnicy szkół doktorskich, pracownicy badawczy i badawczo-dydaktycznie), jak i naukowcy oraz nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

W ramach Programu można ubiegać się o finansowanie następujących działań:

1)             prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;

2)             pozyskanie materiałów do pracy naukowej lub publikacji;

3)             odbycie stażu podoktorskiego;

4)             w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Wniosek może objąć jedno lub kilka powyższych działań.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA.

Długość pobytu w ośrodku goszczącym wynosi:

1) od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca,

2) od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców, w tym Doktorantów.

Ogłoszenie konkursowe

PL