Data dodania

Nowoczesne budownictwo kolejowe

Aktualnie nie jest prowadzona rekrutacja.

 

Profil kształcenia

 

Studia podyplomowe "Nowoczesne budownictwo kolejowe" obejmuje swoim zakresem tematykę budownictwa kolejowego (w tym tramwajowego) programowo prezentowaną na II stopniu budownictwa: specjalność drogi kolejowe. Obejmują one zagadnienia optymalizacji i modernizacji dróg kolejowych , obliczeń wytrzymałości toru i podtorza, technologii robót kolejowych z uwzględnieniem prowadzenia ruchu pociągów, utrzymania podtorza, ekologii, kształtowania układów torowych stacji, inżynierii ruchu kolejowego.

Studia przewidziane są dla:

  • absolwentów II stopnia kierunku budownictwo specjalności innych niż drogi kolejowe,
  • absolwentów II stopnia kierunków pokrewnych do budownictwa, a także absolwentów innych kierunków zajmujących się budownictwem lub utrzymaniem dróg kolejowych,
  • absolwentów I stopnia kierunku budownictwo i kierunków pokrewnych.
PL