Data dodania

28.01.2022
Rektor Politechniki Poznańskiej z Medalem Labor Omnia Vincit - Praca Wszystko Zwycięża

Medal wraz z dyplomem prof. Teofil Jesionowski odebrał z rąk dr. Mariana Króla, Prezydenta Towarzystwa. 

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest obywatelską organizacją środowiskową. Skupia naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów; reprezentujących wspólne wartości patriotyczne, poszanowania tradycji narodowych, wartości moralne, wartości pracy organicznej. THC działa na rzecz utrwalania i rozwijania współczesnego pozytywizmu wzbogacając jego treść o nowe pojęcia i kreując nowy wizerunek społeczeństwa obywatelskiego. 

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wspiera i wspomaga działania samorządów terytorialnych prowadzące do umacniania się społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i edukacyjnego. Za cel stawia sobie animowanie współpracy lokalnej i regionalnej samorządów, inicjowanie i wspieranie współpracy samorządów w ramach Unii Europejskiej, angażowanie w zachodzące przemiany pozarządowych organizacji obywatelskich.

 

JMR z medalem THC

Na zdjęciu od lewej: prof. Tomasz Łodygowski (rektor PP w latach 2012 - 2020 otrzymał Medal w 2013 roku), prof. Teofil Jesionowski, dr Marian Król, Dominik Górny - Prezes Klubu Młodych Pozytywistów.

 

Medal THC

 

Dyplom do medalu THC

 

PL