Data dodania

Spotkanie projektowe EUNICE

University of Catania we Włoszech będzie gospodarzem kolejnego spotkania projektowego EUNICE w ramach przygotowań do drugiej fazy projektu. 

EUNICE, konsorcjum Uniwersytetów Europejskich, może poszczycić się imponującym profilem: dziesięć uniwersytetów z dziesięciu krajów europejskich, obejmujących 60 wydziałów i szkół, 150 000 studentów, 15 000 wykładowców i pracowników oraz ponad 280 tysięcy publikacji naukowych. Konsorcjum EUNICE -  datujące swój początek na rok 2020 współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, przechodzi teraz do drugiej fazy po trzyletnim projekcie "pilotażowym".

Badawczy projekt siostrzany - Reunice powstał w październiku 2021 roku i jest finansowany przez program H2020 ds. Badań i Innowacji UE i ma na celu zharmonizowanie planów badań i innowacji w ramach sojuszu EUNICE. 

EUNICE świętuje trzecią rocznicę istnienia, organizując spotkanie projektowe z udziałem Rektorów uczelni partnerskich w Katanii we Włoszech. Wydarzenie oznacza oficjalne rozpoczęcie nowej fazy projektu Uniwersytetu Europejskiego EUNICE, który otrzymał dofinansowanie do 2027 roku. Spotkanie na uczelni partnerskiej w Katanii będzie okazją do planowania przyszłych celów i strategii dla całego sojuszu. Skupi się na zharmonizowaniu procesów akademickich i administracyjnych wśród partnerów oraz promowaniu doskonałości pedagogicznej i innowacji w ramach konsorcjum.

Inauguracyjne sesje rozpoczną się w poniedziałek, 18 września, o godzinie 10:00 (CET). Sesje prezentujące historię i obecny stan EUNICE oraz rozpowszechnianie informacji o działaniach Konsorcjum będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych i transmitowane na żywo:

 

10 -11 : Session 1 - Presentation of History/Current state of EUNICE

11.30 - 13.00: Session 2 - Dissemination on EUNICE WPs “Activating a European University” 

W pierwszej sesji Politechnikę Poznańską reprezentować będzie JM Prof. Teofil Jesionowski. Gościem wydarzenia będzie Pani Iwona Jabłońska (Oficer Projektowy EUNICE z ramienia Komisji Europejskiej).

W ramach sesji Dissemination on EUNICE WPs “Activating a European University” liderzy projektu EUNICE przedstawią dotychczasowe osiągnięcia Uniwersytetu Europejskiego EUNICE, obejmujące tematy takie jak współtworzenie kursów edukacyjnych, rozwój europejskich wartości i kompetencji globalnych oraz powiązania pomiędzy uczelnią, społeczeństwem i biznesem.

Zapraszamy do transmisji sesji inauguracyjnych pod poniższym linkiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=RagasVvptDc

Po krótkiej procedurze rejestracji, zostanie przesłany link, gdzie będzie odbywała się transmisja na żywo.

PL