Data dodania

11.10.2022
Stypendium START 2023 - nabór wniosków

Do 31 października br. potrwa nabór wniosków o stypendium START 2023, o które ubiegać mogą się wybitni młodzi badacze, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kandydaci powinni posiadać status doktoranta lub stopień naukowy doktora i wykonywać prace B+R podmiocie w Polsce, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz udokumentowany publikacjami dorobek naukowy.

Celem programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. 

Doktorantów i pracowników planujących złożyć wniosek o stypendium zachęcamy do kontaktu z Działem ds. Badań i Projektów.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

PL