Data dodania

27.03.2023
WYKŁAD OTWARTY: ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA

Droga Społeczności Politechniki Poznańskiej!

Z okazji obchodów swojego 70-lecia, Centrum Języków i Komunikacji zaprasza wszystkich studentów oraz wykładowców Politechniki Poznańskiej na wykład otwarty mgr Agaty Janickiej pt. „Language matters: o inkluzywnym języku i świadomości językowej”.

Celem wykładu jest przybliżenie uczestnikom kwestii świadomości językowej w ich najbliższym otoczeniu uniwersyteckim. Wykład kierowany jest zarówno do studentów jak i do nauczycieli akademickich.


Świadomość językowa (language awareness) skupia się na podnoszeniu kompetencji językowo-kulturowych w kontekstach zarówno nauczania i procesu dydaktycznego ogółem jak i w innych codziennych ‘mikro’ kontekstach sytuacji komunikacyjnych, np. podczas rozmów z innymi studentami.

W ujęciu języka jako aktu społecznego, a nie tylko zero-jedynkowego arbitrarnego systemu wymiany komunikatów, świadomość tego, że język może być narzędziem wykluczającym i wrogim lub też włączającym i akceptującym, jest bardzo ważna. W zmieniających się realiach społecznych i zwiększającej się wymianie międzykulturowej, działania mające na celu tworzenie bezpiecznej przestrzeni dla studentów nie tylko w wymiarze fizycznym, ale również tożsamościowym, powinny być kwestią priorytetową. Język jest właśnie takim elementem budowania tożsamości oraz przynależności (bądź jej braku) do danej grupy.


W swoim wystąpieniu mgr Janicka przy pomocy kilku wybranych prawdziwych sytuacji – analiz przypadków – opisze i nakreśli problematykę braku świadomości językowej, bądź też niedostatecznie rozwiniętego poczucia świadomości czy też pewności co do posiadanych kompetencji aby kształtować w sobie postawy i narzędzia językowe które pozwalają budować bardziej inkluzywną i równościową przestrzeń w społeczności akademickiej.


Wykład odbędzie się w środę, 29 marca, o godzinie 17:00 w sali 11 Centrum Wykładowego PP.

PL