Data dodania

Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem

Edycja studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia studiów:
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:
Termin zakończenia składania dokumentów:

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. 603 668 898
Telefon: 61 665 3401
Telefon dodatkowy: 603 668 898

Sekretariat

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Inżynierii Zarządzania
mgr inż. Katarzyna Kowalik
Adres sekretariatu: ul. J. Rychlewskiego 2, Poznań
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 3410
Informacje dodatkowe: godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.00-15.00

Kierownik studiów

dr hab. inż. Łukasz Hadaś
Telefon: 61 665 3392
Telefon dodatkowy: 603 668 898

Dodatkowe informacje

Wydział: Wydział Inżynierii Zarządzania
Jednostka organizacyjna: Instytut Logistyki
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 200
Koszt studiów: 4800,00 zł

Terminy zajęć: 

Studia realizowane są w systemie zaocznym - zjazdy w sobotę i niedzielę.

Zasady naboru: 

Kolejność zgłoszeń

Profil Kształcenia: 

Celem studiów jest dostarczenie aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania zakupami i zaopatrzeniem.
Studia są kierowane do osób legitymujących się wykształceniem wyższym; którzy chcą
poszerzyć swoją wiedzę menadżerską z zakresu m.in.:

  • zarządzania zapasami,
  • organizacji procesów zakupowych,
  • logistyki zaopatrzenia,
  • zarządzania projektem,
  • negocjacji w zakupach,
  • zarządzanie zespołem,
  • tworzenia umów handlowych w zaopatrzeniu,
  • zamówień publicznych.

Absolwent, który ukończy studia podyplomowe będzie przygotowany do pracy w obszarze zakupów i zaopatrzenia zgodnie z wymaganiami współczesnych przedsiębiorstw. Program studiów został tak skomponowany, aby dostarczać wiedzy z zakresu organizacji procesów zakupowych i zaopatrzenia w kontekście poszukiwania wzrostu efektywności przedsiębiorstw.

PL