Plakat

Program im. Ulama to jeden z kluczowych programów NAWA wspierających mobilność naukowców.

POLONEZ BIS logo

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w konkursie POLONEZ BIS 3 o finansowanie 24-miesięcznych projektów badawczych realizowanych przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

konkursy NCN spotkania informacyjne

Dział ds. Badań i Projektów zaprasza na spotkania informacyjne online poświęcone aktualnie otwartym konkursom Narodowego Centrum Nauki:

FNP START logo

Do 31 października br. potrwa nabór wniosków o stypendium START 2023, o które ubiegać mogą się wybitni młodzi badacze, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Granty Interwencyjne NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w ramach programu pn. Granty Interwencyjne.

Nagroda Naukowa UMWW

Do 15 września br. potrwa nabór wniosków o Nagrodę Naukową Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

plakat1

Zapraszamy młodych naukowców do wzięcia udziału w drugiej edycji międzynarodowego konkursu o Europejską Nagrodę Naukową im. Stanisława Lema, organizowanego przez Politechnikę Wrocławską.

Otwarte konkursu NCN loga

Dział ds. Badań i Projektów uprzejmie przypomina o aktualnie trwającym naborze w konkursach na projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki:

plakat1

Zawarte 17 sierpnia 2022 r. porozumienie między Politechniką Poznańską a IDEAS NCBR daje nowe możliwości kształcenia młodych naukowców w zakresie sztucznej inteligencji.