Stanowiska komputerowe

W Czytelni Biblioteki Politechniki Poznańskiej są stanowiska komputerowe dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji:

http://library.put.poznan.pl/pl/10_03