Centrum transferu technologii

Centrum Transferu Technologii to jednostka powołana w celu zarządzania własnością intelektualną uczelni oraz komercjalizacji wyników prac kadry naukowej Politechniki Poznańskiej. Realizuje ona misję efektywnego łączenia nauki i biznesu poprzez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej ukierunkowanej na podnoszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz rozwój nauki.  CTT PP oferuje kompleksową obsługę doradczą, informacyjną, szkoleniową i promocyjną m.in. w zakresie ochrony własności intelektualnej, wdrażania wyników badań, działalności innowacyjnej oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki. 

Dowiedz się więcej – www.ctt.put.poznan.pl

Kontakt – Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej, tel. 61 647 58 47, e-mail: ctt@put.poznan.pl