6 04 2021

Wykład otwarty - prof. dr hab. inż. Małgorzata Sterna

Prof. Małgorzata Sterna jest absolwentką Politechniki Poznańskiej. Studia na kierunku Informatyka ukończyła w 1996 roku otrzymując Nagrodę Rektora dla Wyróżniającego się Absolwenta PP „Suma Cum Laude”. W 2000 roku uzyskała stopień doktora, a w 2007 roku stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatyka, w specjalności teoria szeregowania zadań. W 2020 roku został Jej nadany tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Małgorzata Sterna jest laureatką stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców (2000, 2001), Nagrody Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk (2008) oraz Nagrody im. Prof. Zbigniewa Pawlaka za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki, przyznaną przez Komitet Informatyki PAN (2019). Pełni funkcję edytora wspomagającego czasopism: Omega - The International Journal of Management Science i Journal of Scheduling, edytora serii wydawniczej Chapman & Hall / CRC Series in Operations Research oraz recenzenta dla kilkunastu czasopism z listy JCR.

Jej zainteresowania naukowe obejmują głównie deterministyczną teorię szeregowania zadań oraz wybrane aspekty teorii złożoności obliczeniowej, teorii grafów, optymalizacji kombinatorycznej, algorytmiki i badań operacyjnych.

 

Wykład online: https://us02web.zoom.us/j/84889597767?pwd=U2dlQ2V1eGUxeDVCeHh1Y0J6QnA3UT09

 

Meeting ID: 848 8959 7767

Passcode: 108443