12 04 2021

Wykład otwarty - prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek

Prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek jest absolwentką Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej uzyskała w 2001 r., a doktora habilitowanego w 2014 r. Tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne został jej nadany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 26 listopada 2020 r.

Jej zainteresowania naukowe związane są z biotechnologią środowiskową i koncentrują się między innymi na biodegradacji ksenobiotyków, badaniu losów farmaceutyków w środowisku oraz roli biodostępności i modyfikacji właściwości powierzchniowych komórek mikroorganizmów na ich interakcję z różnymi związkami organicznymi. W swoim dorobku naukowym posiada liczne publikacje w wysokopunktowanych czasopismach w tym 74 publikacje z listy JCR, 67 zgłoszonych sekwencji nukleotydów szczepów bakteryjnych do bazy GenBank (National Center for Biotechnology Information, USA) oraz 6 uzyskanych patentów.

Członkini Komisji Nauk Chemicznych O/PAN, gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów odbywającego się cyklicznie, co dwa lata na Wydziale Technologii Chemicznej. W 2017 r profesor wizytujący w School of Ocean and River Engineering, Chongqing Jiaotong University.

Wykład online: https://us02web.zoom.us/j/81121682254?pwd=VlEySXh3Um1tU3cwS2lkOTlEdFFMQT09

Meeting ID: 811 2168 2254
Passcode: 628486