1 06 2017

Stypendia doktoranckie w uczeniu maszynowym

Laboratorium Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Politechniki Poznańskiej poszukuje studenta doktoranckiego (lub absolwenta studiów magisterskich) do realizacji zadań w dziedzinie teorii uczenia maszynowego w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS:

Algorytmy uczenia przyrostowego dla złożonych problemów predykcyjnych
(Online learning algorithms for complex prediction problems).

W projekcie zakłada się ścisłą współpracę zagraniczną, wyjazdy na najbardziej prestiżowe konferencje w dziedzinie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz szybki rozwój naukowy doktoranta.
Student będzie otrzymywać stypendium naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w wysokości 3000 PLN miesięcznie (nieopodatkowane) przez 39-42 miesięcy trwania projektu. Dodatkowo, kandydaci po zdaniu egzaminu wstępnego zostaną przyjęci na czteroletnie studia doktoranckie, podczas których będą mogli otrzymywać stypendium doktoranckie na normalnych zasadach. W projekcie przewidywane jest zatrudnienie dwóch studentów doktoranckich.