26 06 2017

Porozumienie na rzecz studentów z niepełnosprawnościami

Dnia 26 czerwca 2017 r. między Politechniką Poznańską, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu zostało podpisane „Porozumienie Uczelni Poznańskich na rzecz Studentów z niepełnosprawnościami przy Kolegium Rektorów Uczelni Miasta Poznania”. Na mocy Porozumienia Strony zobowiązują się do podejmowania wspólnych starań na rzecz stwarzania studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Strony zobowiązują się także podejmować i realizować współpracę w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań dotyczących wspierania procesu kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami natury poznawczej bądź kognitywnej.

相片