30 06 2017

Wyniki z egzaminów maturalnych

Szanowni Kandydaci!

Informujemy, że wyniki z egzaminów maturalnych zostaną pobrane przez Politechnikę Poznańską z Krajowego Rejestru Matur (KReM) po wgraniu ich ze wszystkich Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych czyli po 05 lipca 2017 r.

Jednocześnie przypominamy, że jeśli kandydat w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego (składanej w szkole średniej) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia nie musi wpisywać wyników maturalnych.

Jeśli kandydat nie wyraził zgody, nie pamięta, bądź nie jest pewien, co zaznaczył w Deklaracji, ma czas na wpisanie wyników z egzaminów maturalnych do 03 lipca 2017 r.