5 07 2017

Kierunki nieopłacone

Szanowni Kandydaci!

Jeżeli pomimo dokonanej wpłaty w sekcji Studia w kolumnie Czy opłacony przez system kierunki nadal są nieopłacone (tzn. wciąż wyświetla się czerwony krzyżyk x zamiast zielonego ), wówczas należy pobrać formularz Oświadczenie woli, który można znaleźć po zalogowaniu się do serwisu rejestracji elektronicznej Ksantypa i wraz z dowodem wpłaty przesłać niezwłocznie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@put.poznan.pl .

Wszelkie informacje o opłacie rekrutacyjnej znajdują się pod tym adresem: http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/oplata-rekrutacyjna