6 07 2017

Wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szanowni Kandydaci!

Z przyjemnością informujemy, że zostały już udostępnione wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Są one widoczne po zalogowaniu się do systemu rejestracji elektronicznej Ksantypa w sekcji Studia w tabeli wyboru kierunków w kolumnie Status.

Osoby mające Status Zakwalifikowany lub Rezerwowy mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia. Informacja na temat czasu i miejsca złożenia kompletu dokumentów znajduje się na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej pod adresem: http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/skladanie-dokumentow