17 07 2017

Składanie dokumentów

Szanowni Kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia!

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia składają komplet wymaganych dokumentów w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu w wyznaczonych terminach:

  • 18 lipca 2017 r. (wtorek) w godz.: 08:00 - 15:00
  • 20 lipca 2017 r. (czwartek) w godz.: 08:00 - 15:00
  • 21 lipca 2017 r. (piątek) w godz.: 08:00 - 13:00