Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne dla obywateli polskich na rok akademicki 2020/2021

I. Studia rozpoczynające się od semestru zimowego

Terminy dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Data

Czynność

15.06.2020 r.(pon.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

12.08.2020 r. (śr.)

ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości*

12.08.2020 r. (śr.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

do 14.08.2020 r. (pt.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I tury kwalifikacji

28.08.2020 r. (pt.)

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia

01.09.2020 r. (wt.)

publikacja I list przyjętych na studia

02.09.2020 r. (śr.)

ostateczny termin poszerzenia preferencji przez osoby nieprzyjęte na żaden kierunek w I turze o kierunki, na których są wolne miejsca

03.09.2020 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach II tury kwalifikacji oraz publikacja II list przyjętych na studia

21.09.2020 r. (pon.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

* dotyczy wyłącznie kandydatów na studia pierwszego stopnia, którzy w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

15.06.2020 r.(pon.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

12.08.2020 r. (śr.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

28.08.2020 r. (pt.)

egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny) i ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia

03.09.2020 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji oraz publikacja list przyjętych na studia

21.09.2020 r. (pon.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

Terminy dla studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Data

Czynność

04.09.2020 r. (pt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

22.09.2020 r. (wt.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości*

do 24.09.2020 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

26.09.2020 r. (sob.)

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia

30.09.2020 r. (śr.)

publikacja list przyjętych na studia

09.10.2020 r. (pt.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

* dotyczy wyłącznie kandydatów na studia pierwszego stopnia, którzy w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

II. Studia rozpoczynające się od semestru letniego

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

05.01.2021 r. (wt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

12.02.2021 r. (pt.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

16.02.2021 r. (wt.)

egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny) i możliwość złożenia kompletu dokumentów

do 18.02.2021 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

18.02.2021 r. (czw.)

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia

19.02.2021 r. (pt.)

publikacja list przyjętych na studia

05.03.2021 r. (pt.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej