back

Budownictwo zrównoważone/Sustainable Building Engineering

go to the faculty website

STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Kierunek prowadzony wyłącznie w języku angielskim 
 

Predyspozycje kandydata:

  • wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
  • zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwo, inżynieria środowiska, architektura

Kariera po studiach:

  • absolwent studiów inżynierskich kierunku „BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE / SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING” będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji budynków niskoenergetycznych, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, gazowych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
  • będzie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi. Absolwent będzie mógł ubiegać się o uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie określonym przez Prawo Budowlane, prowadzić samodzielną działalność zawodową, pracować w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych.
  • absolwenci będą posiadać umiejętności: oceny technologii i konstrukcji pod względem wpływu na środowisko naturalne, oceny materiałów budowlanych,  wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków czy  audytów energetycznych  oraz stosowania szeroko rozumianych zasad zrównoważonego rozwoju.
  • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia