I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Forma studiów: 

stacjonarne

Predyspozycje kandydata:

  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
  • chęć poznania przemysłowych technologii wytwarzania produktów leczniczych

Kariera po studiach:

  • praca w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych

  • praca w przemyśle farmaceutycznym i podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego i kosmetyków na rynek

  • projektowanie procesów technologicznych występujących w przemyśle farmaceutycznym i pokrewnych

  • zatrudnienie w laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności