15 06 2018

Rejestracja elektroniczna na kierunek architektura/Architecture

Szanowni Kandydaci!

Przypominamy, że 15 czerwca 2018 r. kończy się elektroniczna rejestracja kandydatów i jest to ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych na kierunek architektura/Architecture na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia.

Egzamin wstępny z rysunku na kierunek architektura/Architecture, składający się z dwóch obowiązkowych sesji rysunkowych odbędzie się 19 czerwca 2018 r.:

  • 09:00-13:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego (część 1)
  • 14:30-18:30 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego (część 2)

Egzamin odbędzie się w budynkach Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na ul. Nieszawskiej 13 (A, B i C) w Poznaniu.
Przydział do konkretnej sali egzaminacyjnej będzie widoczny 18 czerwca 2018 r. na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w sekcji Studia przy kierunku architektura/Architecture w polu Status.

Więcej informacji znajduje się na stronie Wydziału Architektury: http://architektura.put.poznan.pl/n/2018/06/rekrutacja-na-studia-i-stopn...