21 06 2018

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia

Harmonogram postepownia kwalifikacyjnego na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2018/2019.