25 06 2018

Wyniki egzaminu z rysunku dla kierunku architektura/architecture

Szanowni Kandydaci!

Informujemy, że wyniki egzaminu z rysunku dla kierunku architektura/architecture na studia stacjonarne pierwszego stopnia zostały udostępnione w systemie rekrutacyjnym na stronie wyboru kierunków w polu Status.