19 07 2018

Wyniki II tury kwalifikacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szanowni Kandydaci!
systemie rekrutacyjnym w sekcji Studia zostały udostępnione wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w II turze kwalifikacji. Kandydaci zakwalifikowani i rezerwowi dostarczają tylko zaktualizowane podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu w wyznaczonych terminach:

  • 19 lipca 2018 r. (czwartek) w godz.: 08:00 - 15:00
  • 20 lipca 2018 r. (piątek) w godz.: 08:00 - 13:00

Informacja na temat składania podań znajduje się również pod tym adresem.