5 09 2018

Wyniki posiedzenia Uczenianej Komisji Rekrutacyjnej

Lista odwołań na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpatrzonych pozytywnie na posiedzeniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w dniu 05 września 2018 r.