10 10 2018

Wyniki posiedzenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Lista odwołań na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia rozpatrzonych pozytywnie na posiedzeniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w dniu 10 października 2018 r.