23 05 2019

Rumunia 2019

W dniach 05.05.2019 do 12.05.2019

odbyła się wycieczka grupy członków

Klubu Seniora PP do Rumunii.

Serwis zdjęciowy przedstawiony w poniższej

galerii przygotował kol. Witold ROGUSZKA

 

                       RUMUNIA 2019