3 07 2019

Spotkanie z Jubilatami PP cz.2

Wdniu 25.06.2019 odbyło sie drugie w tym roku

kalendarzowym spotkanie Jubilatów Klubu Seniora PP

z Władzami Uczelni.

Na spotkanie zapraszani są członkowie Klubu Seniora PP,

którzy w danym roku kalendarzowym kończą

80, 85, 90, 95 lat.     Nie wszyscy członkowie

(ze względu na stan zdrowia) są w stanie uczestniczyć w spotkaniu.

Na spotkaniu wręczne są gratulacyjne listy okolicznościowe.

Krótki zestaw fotografii przedstawiamy w poniższej galerii.

                                          GALERIA 2