9 07 2019

Wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szanowni Kandydaci!

Informujemy, że zostały już udostępnione wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Są one widoczne po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego w sekcji Studia przy wybranych kierunkach.

Osoby mające status Zakwalifikowany lub Rezerwowy mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia. Informacja na temat czasu i miejsca złożenia kompletu dokumentów znajduje się na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej pod adresem: http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/skladanie-dokumentow