23 09 2019

Listy przyjętych

Szanowni Kandydaci!

Informujemy, że listy przyjętych na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz - w ramach rekrutacji uzupełniającej - na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 zostały opublikowane pod adresem: https://www.put.poznan.pl/pl/studia-i-oraz-ii-stopnia/listy-przyjetych

Status każdego kandydata widoczny jest w systemie rekrutacyjnym w sekcji Studia przy kierunku.