ARCHIWUM

Wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+
w roku akademickim 2020/2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021!

Rekrutacja na wyjazdy na studia będzie odbywać się na Wydziałach. Studenci zainteresowani wyjazdami powinni śledzić informacje na ten temat w gablotach i na stronach wydziałowych bądź bezpośrednio skontaktować się z właściwym dla swojej jednostki Koordynatorem Wydziałowym/Instytutowym.

 

Termin zgłoszeń

Termin zgłoszeń na wydziałach obowiązujący dla całej uczelni: 17 stycznia 2020.

Wyjazdy na studia w uczelniach partnerskich muszą trwać minimum 3 miesiące, a maksimum 12 miesięcy w ramach jednego cyklu studiów. Okres spędzony w uczelni zagranicznej zostaje uznany, na podstawie podpisanego Porozumienia o Programie Zajęć - Learning Agreement - zaliczony w toku studiów jako równoważny semestrowi (lub 2 semestrom) na Politechnice Poznańskiej.

Każdy student może zrealizować maksymalnie łącznie 12 miesięcy (360 dni) za granicą na studiach i/lub praktykach w ramach jednego cyklu studiów.

 

Zasady, dokumenty i możliwe uczelnie do wyboru

Każdy student zainteresowany wyjazdem musi spełniać KRYTERIA FORMALNE dot. wyjazdu stypendialnego za granicę. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd do danej uczelni zagranicznej, powinien SAMODZIELNIE sprawdzić, jakich dokumentów i w jakim terminie wymaga wybrana przez niego uczelnia zagraniczna i przygotować te dokumenty. Następnie student powinien uzyskać podpisy koordynatora wydziałowego/instytutowego pod Learning Agreement oraz Transcript of Records (a także każdym innym dokumentem wymaganym przez uczelnię, jeśli jest w niej miejsce na podpis tzw. "departmental coordinator"). Dokumenty z podpisem koordynatora wydziałowego/instytutowego muszą trafić do Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej do podpisu koordynatora uczelnianego (institutional coordinator). Po uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, student składa jeden komplet dokumentów w DEUiM, a następnie samodzielnie przesyła drugi komplet do uczelni zagranicznej. Należy zorientować się, czy koordynator wydziałowy nie wymaga dodatkowego pakietu dokumentów na potrzeby wydziału/instytutu.

Prosimy o korzystanie z dokumentów aplikacyjnych, które dostępne są na stronach uczelni zagranicznych.

Przypominamy, że student danego kierunku studiów może wyjechać tylko do tych uczelni, z którymi jego Wydział bądź Instytut podpisał odpowiednią umowę o współpracy w ramach Erasmus+.

 

Zasady obliczania długości wyjazdu i finansowania

Stypendium w ramach programu Erasmus+ jest wypłacane co do dnia, co oznacza, że nawet niewielkie zmiany w okresie pobytu mogąć wpłynąć na wysokość stypendium.

Ilość dni i wysokosć stypendium można sprawdzić przy pomocy kalkulatora udostępnionego przez Narodową Agencję.

Kwota dofinansowania nie może zostać zwiększona po zakończeniu mobilności. Jeżeli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy niż ten określony w umowie o dofinansowanie, dodatkowe dni zostaną uznane za okres zerowego dofinansowania.

Postępowanie w przypadku, jeżeli daty na potwierdzeniu pobytu od uczelni zagranicznej różnią się od dat zawartych w umowie finansowej:

Jeżeli różnica pomiędzy potwierdzonym przez uczelnię zagraniczną okresem, a tym wskazanym w umowie o dofinansowanie będzie większa niż 5 dni, dofinansowanie zostanie ponownie przeliczone (student otrzyma pomniejszoną drugą ratę stypendium, lub będzie poproszony o zwrot części środków).

Jeżeli różnica wyniesie 5 dni lub mniej, dofinansowanie nie będzie wymagało przeliczenia.


Dodatkowa rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

DEUiM otrzymał wstępne informacje z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na temat budżetu przyznanego Uczelni na realizację działań mobilnościowych w roku 2019/2020.

Przyznany budżet pozwoli zrealizować zaplanowane dotychczas wyjazdy na studia, ale nie umożliwi nowych, dodatkowych wyjazdów.

W związku z powyższym uruchamiamy dodatkową rekrutację na wyjazdy na studia, które byłyby realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 pod warunkiem, że Uczelnia nasza otrzyma dodatkowe środki finansowe, o które będziemy wnioskować (w miarę potrzeb) na etapie składania raportu postępu najprawdopodobniej 15 grudnia br. lub które będzie można zrealizować w efekcie rezygnacji studentów dotychczas zakwalifikowanych do programu. Nominacje zostaną wysłane do uczelni zagranicznych, jednak w kwestii stypendium będzie trzeba poczekać na potwierdzenie odnośnie posiadania przez Uczelnię wystarczających środków.

Zachęcamy do aplikowania. Termin zgłoszeń dla całej uczelni to 31 maja, prosimy jednak kontaktować się z Koordynatorami Wydziałowymi odnośnie terminów ustalonych na poszczególnych wydziałach.

 

Wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+
w roku akademickim 2019/2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020!

Rekrutacja na wyjazdy na studia będzie odbywać się na Wydziałach. Studenci zainteresowani wyjazdami powinni śledzić informacje na ten temat w gablotach i na stronach wydziałowych bądź bezpośrednio skontaktować się z właściwym dla swojej jednostki Koordynatorem Wydziałowym/Instytutowym.

 

Termin zgłoszeń

Termin zgłoszeń na wydziałach obowiązujący dla całej uczelni: 15 stycznia 2019.

Wyjazdy na studia w uczelniach partnerskich muszą trwać minimum 3 miesiące, a maksimum 12 miesięcy w ramach jednego cyklu studiów. Okres spędzony w uczelni zagranicznej zostaje uznany, na podstawie podpisanego Porozumienia o Programie Zajęć - Learning Agreement - zaliczony w toku studiów jako równoważny semestrowi (lub 2 semestrom) na Politechnice Poznańskiej.

Każdy student może zrealizować maksymalnie łącznie 12 miesięcy (360 dni) za granicą na studiach i/lub praktykach w ramach jednego cyklu studiów.

 

Zasady, dokumenty i możliwe uczelnie do wyboru

Każdy student zainteresowany wyjazdem musi spełniać KRYTERIA FORMALNE dot. wyjazdu stypendialnego za granicę. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd do danej uczelni zagranicznej, powinien SAMODZIELNIE sprawdzić, jakich dokumentów i w jakim terminie wymaga wybrana przez niego uczelnia zagraniczna i przygotować te dokumenty. Następnie student powinien uzyskać podpisy koordynatora wydziałowego/instytutowego pod Learning Agreement oraz Transcript of Records (a także każdym innym dokumentem wymaganym przez uczelnię, jeśli jest w niej miejsce na podpis tzw. "departmental coordinator"). Dokumenty z podpisem koordynatora wydziałowego/instytutowego muszą trafić do Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej do podpisu koordynatora uczelnianego (institutional coordinator). Po uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, student składa jeden komplet dokumentów w DEUiM, a następnie samodzielnie przesyła drugi komplet do uczelni zagranicznej. Należy zorientować się, czy koordynator wydziałowy nie wymaga dodatkowego pakietu dokumentów na potrzeby wydziału/instytutu.

Prosimy o korzystanie z dokumentów aplikacyjnych, które dostępne są na stronach uczelni zagranicznych.

Przypominamy, że student danego kierunku studiów może wyjechać tylko do tych uczelni, z którymi jego Wydział bądź Instytut podpisał odpowiednią umowę o współpracy w ramach Erasmus+.

 

Zasady obliczania długości wyjazdu i finansowania

Stypendium w ramach programu Erasmus+ jest wypłacane co do dnia, co oznacza, że nawet niewielkie zmiany w okresie pobytu mogąć wpłynąć na wysokość stypendium.

Ilość dni i wysokosć stypendium można sprawdzić przy pomocy kalkulatora udostępnionego przez Narodową Agencję.

Kwota dofinansowania nie może zostać zwiększona po zakończeniu mobilności. Jeżeli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy niż ten określony w umowie o dofinansowanie, dodatkowe dni zostaną uznane za okres zerowego dofinansowania.

Postępowanie w przypadku, jeżeli daty na potwierdzeniu pobytu od uczelni zagranicznej różnią się od dat zawartych w umowie finansowej:

Jeżeli różnica pomiędzy potwierdzonym przez uczelnię zagraniczną okresem, a tym wskazanym w umowie o dofinansowanie będzie większa niż 5 dni, dofinansowanie zostanie ponownie przeliczone (student otrzyma pomniejszoną drugą ratę stypendium, lub będzie poproszony o zwrot części środków).

Jeżeli różnica wyniesie 5 dni lub mniej, dofinansowanie nie będzie wymagało przeliczenia.


ZAŁĄCZNIKI