STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • szerokie horyzonty intelektualne
 • zainteresowania i uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych, humanistycznych i artystycznych
 • talent i wrażliwość plastyczna
 • zdolność nawiązywania kontaktów interpersonalnych

Kariera po studiach:

 • praca w projektowaniu architektonicznym, wykonawstwie i nadzorowaniu procesu inwestycyjnego, planowaniu przestrzennym
 • praca w państwowych i samorządowych służbach architektonicznych i urbanistycznych, a także w zawodach pokrewnych

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Predyspozycje kandydata:

 • posiadany tytuł zawodowy inżyniera architekta
 • szerokie horyzonty intelektualne
 • zainteresowania i uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych, humanistycznych i artystycznych
 • talent i wrażliwość plastyczna
 • zdolność nawiązywania kontaktów interpersonalnych

Kariera po studiach:

 • praca w projektowaniu architektonicznym, wykonawstwie i nadzorowaniu procesu inwestycyjnego, planowaniu przestrzennym
 • praca w państwowych i samorządowych służbach architektonicznych i urbanistycznych, a także w zawodach pokrewnych
 • możliwość ubiegania się o uzyskanie uprawnień do projektowania i przyjęcie do Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

 

STUDIA PO ANGIELSKU
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I Cycle


Mode and Type: 

Full-time studies of the first cycle

Duration: 

3.5 years (7 semesters)

Candidate’s predispositions:

 • broad intellectual horizons
 • interests and predispositions for technical
 • humanistic and artistic subjects
 • talent and artistic sensibility
 • good interpersonal communication skills

Career opportunities for graduates:

 • Work in architectural design, execution and supervision of the investment process and spatial planning 
 • Work in state and local departments of architecture and urban planning and allied professions.

II Cycle


Mode and type: 

Full-time studies of the second cycle

Duration: 

1,5 years (3 semesters) 

Candidate’s predispositions:

 • broad intellectual horizons,
 • interests and predispositions for technical, humanistic and artistic subjects, 
 • talent and artistic sensibilit,                                         
 • good interpersonal communication skills

Career opportunities for graduates:

 • Work in architectural design, execution and supervision of the investment process and spatial planning, 
 • Work in state and local departments of architecture and urban planning and allied professions.

Other fields of study

Architektura wnętrz