STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Profil studiów:

profil ogólnoakademicki, profil praktyczny

Specjalności:

 • Automatyka
 • Robotyka

Predyspozycje kandydata:

 • Predyspozycje do nauk ścisłych
 • Zdolność precyzyjnego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespołach
 • Kreatywność
 • Umiejętność algorytmicznego analizowania problemów
 • Zainteresowania informatyczne
 • Predyspozycje do prac technicznych (konstrukcyjnych) w dziedzinie elektroniki, mechaniki precyzyjnej i informatyki
 • Skrupulatność i rzetelność
 • Potrzeba ciągłego dokształcania się

Kariera po studiach:

 • Praca w wielu gałęziach gospodarki, w których istnieje potrzeba automatyzacji i robotyzacji, m. in. w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, zbrojeniowym, spożywczym
 • Praca w jednostkach badawczo-rozwojowych, w przedsiębiorstwach innowacyjnych, w obszarze wysokich technologii.

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Profil studiów:

profil ogólnoakademicki, profil praktyczny

Specjalności:

 • Automatyka
 • Robotyka

Predyspozycje kandydata:

 • Umiejętność myślenia abstrakcyjnego
 • Umiejętność korzystania z literatury anglojęzycznej
 • Umiejętność pracy w zespołach
 • Kreatywność
 • Biegła umiejętność algorytmicznego analizowania problemów
 • Zainteresowania informatyczne
 • Predyspozycje do prac technicznych (konstrukcyjnych) w dziedzinie elektroniki, mechaniki precyzyjnej i informatyki
 • Skrupulatność i rzetelność
 • Świadomość ciągłego dokształcania się

  Kariera po studiach:

  • Samodzielna praca w wielu gałęziach gospodarki, w których istnieje potrzeba automatyzacji i robotyzacji, m. in. w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, zbrojeniowym, spożywczym
  • Samodzielna praca w jednostkach badawczo-rozwojowych, w przedsiębiorstwach innowacyjnych, w obszarze wysokich technologii.
  STUDIA NIESTACJONARNE
  (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

  I stopień


  Czas trwania: 

  4 lata (8 semestrów)

  Specjalności:

  • Automatyka
  • Komputerowe systemy sterowania

  Predyspozycje kandydata:

  • predyspozycje do nauk ścisłych
  • zdolność precyzyjnego myślenia
  • umiejętność pracy w zespołach
  • kreatywność
  • umiejętność algorytmicznego analizowania problemów
  • zainteresowania informatyczne
  • predyspozycje do prac technicznych (konstrukcyjnych) w dziedzinie elektroniki, mechaniki precyzyjnej i informatyki
  • skrupulatność i rzetelność
  • potrzeba ciągłego dokształcania się

  Kariera po studiach:

  • praca w wielu gałęziach gospodarki, w których istnieje potrzeba automatyzacji i robotyzacji, m. in. w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, zbrojeniowym, spożywczym
  • praca w jednostkach badawczo-rozwojowych, w przedsiębiorstwach innowacyjnych, w obszarze wysokich technologii

  II stopień


  Czas trwania: 

  2 lata (4 semestry)

  Profil studiów:

  profil ogólnoakademicki

  Specjalności:

  • Automatyka i elektronika przemysłowa
  • Sterowanie układów elektromechanicznych

  Predyspozycje kandydata:

  • Umiejętność myślenia abstrakcyjnego
  • Umiejętność korzystania z literatury anglojęzycznej
  • Umiejętność pracy w zespołach
  • Kreatywność
  • Biegła umiejętność algorytmicznego analizowania problemów
  • Zainteresowania informatyczne
  • Predyspozycje do prac technicznych (konstrukcyjnych) w dziedzinie elektroniki, mechaniki precyzyjnej i informatyki
  • Skrupulatność i rzetelność
  • Świadomość ciągłego dokształcania się

   Kariera po studiach:

   • Samodzielna praca w wielu gałęziach gospodarki, w których istnieje potrzeba automatyzacji i robotyzacji, m. in. w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, zbrojeniowym, spożywczym
   • Samodzielna praca w jednostkach badawczo-rozwojowych, w przedsiębiorstwach innowacyjnych, w obszarze wysokich technologii.
   STUDIA PO ANGIELSKU
   (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

   I stopień


   Forma i rodzaj: 

   Stacjonarne I-go stopnia

   Czas trwania: 

   3,5 roku (7 semestrów)

   Specjalności:

   • Automatic Control
   • Robotics

   Predyspozycje kandydata:

   • predispositions for science
   • analytical thinking abilities
   • ability to work in a team
   • creativity
   • ability to analyze problem in an algorithmic way
   • an interest in computer  science
   • predispositions for design-type work in electronics, precise mechanics and computer engineering
   • reliability and diligence
   • a desire for education

   Kariera po studiach:

   • work in many industrial sectors, where there is a need for process automation or robotics,  e.g. in the electronics iautomotive or food processing industry
   • work in the research and development units, in innovative companies in the high-tech sector