12 11 2019

Przyznane stypendia

W celu otrzymania wypłaty świadczeń stypendialnych dla studentów (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora) konieczne jest odebranie decyzji o ich przyznaniu.

Decyzje wydawane będą w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu w godz.: 08:00 - 14:00

13 listopada 2019 r. dla kierunków prowadzonych na Wydziale:

  • Architektury
  • Elektroniki i Telekomunikacji
  • Fizyki Technicznej
  • Informatyki
  • Inżynierii Transportu
  • Inżynierii Zarządzania
  • Technologii Chemicznej

 

14 listopada 2019 r. dla kierunków prowadzonych na Wydziale:

  • Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • Budowy Maszyn i Zarządzania
  • Elektrycznym