STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
 • zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
 • zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwo

Kariera po studiach:

 • projektowanie i kierowanie wykonawstwem podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego (drogi kołowe i kolejowe, obiekty inżynierskie)
 • praca w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą
 • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Drogi i autostrady
 • Drogi kolejowe
 • Konstrukcje budowlane
 • Mosty i budowle podziemne
 • Technologia i organizacja budownictwa
 • Structural Engineering (studia prowadzone w języku angielskim)
 • Construction Technology Management (studia prowadzone w języku angielskim)

Predyspozycje kandydata:

 • posiadanie wykształcenia w kierunku budownictwo (I stopień studiów) i tytułu zawodowego inżyniera budownictwa
 • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich
 • zainteresowanie specjalizacją zawodową (konstrukcyjną, technologiczną, organizacyjną, mostową, drogową, kolejową) i uzyskaniem samodzielnych funkcji w budownictwie

Kariera po studiach:

 • projektowanie i kierowanie wykonawstwem złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego (drogi kołowe i kolejowe, obiekty inżynierskie)
 • praca w biurach konstrukcyjno-projektowych, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytutach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa
STUDIA NIESTACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

4,5 roku (9 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
 • zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
 • zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwo

Kariera po studiach:

 • projektowanie i kierowanie wykonawstwem podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego (drogi kołowe i kolejowe, obiekty inżynierskie)
 • praca w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą

II stopień


Czas trwania: 

2 roku (4 semestry)

Specjalności:

 • Inżynieria drogowo-kolejowa
 • Konstrukcje budowlane
 • Technologia i organizacja budownictwa

Predyspozycje kandydata:

 • posiadanie wykształcenia w kierunku budownictwo (I stopień studiów) i tytułu zawodowego inżyniera budownictwa
 • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich
 • zainteresowanie specjalizacją zawodową (konstrukcyjną, technologiczną, organizacyjną, mostową, drogową, kolejową) i uzyskaniem samodzielnych funkcji w budownictwie

Kariera po studiach:

 • projektowanie i kierowanie wykonawstwem złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego (drogi kołowe i kolejowe, obiekty inżynierskie)
 • praca w biurach konstrukcyjno-projektowych, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytutach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa
 • mozliwośc kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia