STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Profil studiów:

Mechatronika jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki. Na kierunku tym kształci się inżynierów z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, technik informatycznych i automatyki. Studenci przygotowywani są do projektowania i eksploatowania urządzeń elektromechanicznych, które wyposażone są w mikrokomputerowe układy sterowania. Mechatronika, jako inżynierskie połączenie i współdziałanie wymienionych nauk technicznych, jest zorientowana na projektowanie i wytwarzanie wielofunkcyjnych wyrobów działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku.

Specjalności:

 • konstrukcje mechatroniczne
 • elektryczne i informatyczne układy w mechatronice
 • mechatronika w środkach transportu

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia na kierunku mechatronika powinien mieć szerokie zainteresowania z zakresu konstrukcji maszyn i urządzeń, informatyki i elektroniki. Jego zainteresowania powinny obejmować chęć poznania jak działają urządzenia precyzyjne sterowane komputerowo, działające inteligentnie. Jeżeli interesujesz się robotyką, sztuczną inteligencją, mikrourządzeniami, chcesz je projektować i budować, unowocześniając świat wokół nas, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie.

Kariera po studiach:

Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w ogólnie pojętym przemyśle elektromaszynowym, elektronicznym, zakładach przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego (H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM, WSK Poznań, Pratt & Whitney Kalisz, Aesculap-Chifa). Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Profil studiów:

Mechatronika jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki. Na kierunku tym kształceni są magistrowie inżynierowie z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, technik informatycznych i automatyki. Studenci przygotowywani są do projektowania i eksploatowania urządzeń elektromechanicznych, które wyposażone są w mikrokomputerowe układy sterowania. Studenci uczą sie konstruować urządzenia stosowane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, aparatury medycznej i rehabilitacyjnej.

Specjalności:

 • Elektryczne i informatyczne układy w mechatronice
 • Konstrukcje mechatroniczne
 • Mechatronika w środkach transportu

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia II stopnia powinien być inżynierem mechanikiem, mechatronikiem lub elektronikiem. Powinien interesować się nowoczesnymi urządzeniami, ich konstrukcją i zasadą działania. Jeżeli chcesz projektować nowoczesne układy sterujące, roboty, sprzęt medyczny, to jest to kierunek dla Ciebie.

Kariera po studiach:

Absolwent mechatroniki jest interdyscyplinarnie wykształconym magistrem inżynierem, spełniającym wymagania stawiane mu we współczesnym świecie o dużej i wielokierunkowej wiedzy fachowej. Będzie mógł znaleźć zatrudnienie w zakładach zajmujących się konstruowaniem, wytwarzaniem oraz eksploatacją maszyn i urządzeń precyzyjnych w przedsiębiorstwach automatyzujących procesy wytwarzania w zakładach produkcyjnych, a także w jednostkach, które wytwarzają i eksploatują sprzęt medyczny i laboratoryjny. Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w takich zakładach jak (H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Aesculap-Chifa, Wavin, Powogaz, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM, WSK Poznań, Pratt & Whitney Kalisz). Absolwent z tytułem zawodowym magistra inżyniera może rozpocząć studia III stopnia (doktoranckie).

STUDIA NIESTACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

4 lata (8 semestrów)

Profil studiów:

Mechatronika jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki. Na kierunku tym kształci się inżynierów z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, technik informatycznych i automatyki. Studenci przygotowywani są do projektowania i eksploatowania urządzeń elektromechanicznych, które wyposażone są w mikrokomputerowe układy sterowania. Mechatronika, jako inżynierskie połączenie i współdziałanie wymienionych nauk technicznych, jest zorientowana na projektowanie i wytwarzanie wielofunkcyjnych wyrobów działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku.

Specjalności:

 • Konstrukcje mechatroniczne
 • Mechatronika w środkach transportu

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia na kierunek mechatronika powinien mieć szerokie zainteresowania z zakresu konstrukcji maszyn i urządzeń, informatyki i elektroniki. Jego zainteresowania powinny obejmować chęć poznania jak działają urządzenia precyzyjne sterowane komputerowo, działające inteligentnie. Jeżeli interesujesz sie robotyką, sztuczną inteligencją, mikrourządzeniami, chcesz je projektować i budować, unowocześniając otaczający świat, to jest to kierunek dla Ciebie.

Kariera po studiach:

Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w ogólnie pojętym przemyśle elektromaszynowym, elektronicznym, zakładach przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego (H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM, WSK Poznań, Pratt & Whitney Kalisz, Aesculap-Chifa). Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

II stopień


Czas trwania: 

2 lata (4 semestry)

Profil studiów:

Mechatronika jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki. Na kierunku tym kształceni są magistrowie inżynierowie z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, technik informatycznych i automatyki. Studenci przygotowywani są do projektowania i eksploatowania urządzeń elektromechanicznych, które wyposażone są w mikrokomputerowe układy sterowania. Studenci uczą sie konstruować urządzenia stosowane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, aparatury medycznej i rehabilitacyjnej.

Specjalności:

 • Konstrukcje mechatroniczne
 • Mechatronika w środkach transportu

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia II stopnia powinien być inżynierem mechanikiem, mechatronikiem lub elektronikiem. Powinien interesować się nowoczesnymi urządzeniami, ich konstrukcją i zasadą działania. Jeżeli chcesz projektować nowoczesne układy sterujące, roboty, sprzęt medyczny, to jest to kierunek dla Ciebie.

Kariera po studiach:

Absolwent mechatroniki jest interdyscyplinarnie wykształconym magistrem inżynierem, spełniającym wymagania stawiane mu we współczesnym świecie, o dużej i wielokierunkowej wiedzy fachowej. Będzie mógł znaleźć zatrudnienie w ośrodkach zajmujących się konstruowaniem, wytwarzaniem oraz eksploatacją maszyn i urządzeń precyzyjnych w przedsiębiorstwach automatyzujących procesy wytwarzania, zakładach produkcyjnych, a także w jednostkach, które wytwarzają i eksploatują sprzęt medyczny i laboratoryjny. Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w takich zakładach jak (H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Aesculap-Chifa, Wavin, Powogaz, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM, WSK Poznań, Pratt & Whitney Kalisz). Absolwent z tytułem zawodowym magistra inżyniera może rozpocząć studia III stopnia (doktoranckie).

STUDIA PO ANGIELSKU
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

II stopień


Forma i rodzaj: 

Stacjonarne II-go stopnia

Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestrów)

Specjalność:

 • Mechatronic Constructions

Predyspozycje kandydata:

Ukończone studia pierwszego stopnia, tytuł zawodowy inżyniera. W szczególności powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami kształcenia na poziomie I stopnia studiów: umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych z zakresu mechaniki, automatyki i elektroniki; umiejętność przeprowadzenia pomiarów, analizy, symulacji zaprojektowania prostych elementów i układów mechanicznych oraz elektronicznych; umiejętność wykorzystania do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych; wiedzę z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki, informatyki i metrologii warsztatowej; wiedzę na temat budowy i działania zautomatyzowanych maszyn technologicznych, a w szczególności stacji obróbczych, montażowych i robotów; umiejętność projektowania układów automatyzacji, napędów elektrycznych i płynowych, stacji diagnostycznych i pomiarowych; umiejętność projektowania urządzeń mechanicznych (tworzenie rysunków w CAD, dobór materiałów, obliczenia wytrzymałościowe, dobór elementów typowych, np.: napędów, przekładni, łożysk, śrub itp.); znajomość technik wytwarzania w zakresie: odlewnictwa, obróbki cieplnej, ubytkowej i bezubytkowej, tworzyw sztucznych, łączenia elementów i montażu; umiejętność programowania w języku C; wiedzę na temat budowy i umiejętność projektowania i programowania sterowników mikroprocesorowych; umiejętność projektowania elektronicznych, analogowych układów pomiarowych i mocy; umiejętność w zakresie użytkowania oprogramowania przeznaczonego do zastosowań inżynierskich typu CAx; umiejętność programowania sterowników: przemysłowych (PLC) oraz robotów.

Kariera po studiach:

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym, na stacjach serwisowych i diagnostycznych, placówkach służby zdrowia przy projektowaniu i eksploatacji urządzeń medycznych oraz aparatury diagnostycznej, jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).